JBB “Sleutel van de toekomst”

Ruim vijf jaar geleden is de sleutelwerkplaats op initiatief van Jos Huijgen ontwikkeld. De gemeente heeft toentertijd een startsubsidie toegekend. In eerste instantie hadden zowel provincie als rijk ook subsidie toegezegd. Uiteindelijk is dat bij een tijdelijke subsidie van 3 jaar van het Rijk gebleven. Samen met het Albeda college zijn gedurende enkele jaren jongeren opgeleid voor de techniek. I.v.m. bezuinigingen dreigt deze vorm van praktijkleren in de knel te komen. JBB is sinds begin 2011 actief om het project “sleutelwerkplaats” te verduurzamen. De Sleutelwerkplaats biedt sedert september 2012 plaats aan 8 leerling-reïntegatieplekken .

Onder de bezielende leiding van Jos worden sinds januari 2009 ook sociaal culturele activiteiten voor jongeren op dezelfde locatie van de sleutelwerkplaats georganiseerd. Vonden toentertijd de activiteiten hoofdzakelijk plaats op het terrein en in de sleutelwerkplaats zelf, sinds een ruim 1,5 jaar is er ook daadwerkelijk een jeugdhonk beschikbaar. Deze is geplaatst achter de hal van de Sleutelwerkplaats.

Jos is vooral met de groepen jongeren activiteiten gestart omdat hij zag dat deze voortdurend werden weggestuurd op straat. Daar kwam nog bij dat in die tijd de jeugd boven de 14 jaar niet meer welkom was in de Wave in Carnisselande. Bewust heeft hij toen gekozen de groep jongeren van 17 tot 21 jaar een plek te geven binnen de gemeenschap van Barendrecht. In het begin kwam de groep zo’n 2 tot 3 keer per week bij elkaar. Nu is de behoefte bij jongeren opgelopen tot meerdere dagen per week. Momenteel maken een tweetal groepen, in wisselende samenstelling  en grootte gebruik van het jeugdhonk. De groep in de leeftijd van 14 tot 18 jaar bestaat uit zo’n 30 jongeren. De groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar uit zo’n 25  jongens en meisjes.