Ministerie

Databank Effectieve Jeugdinterventies.

De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut bevat methodieken en programma’s om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

Effectieve Jeugdinterventies

Erkende jeugdinterventies overzicht NCJ.

Hier vindt u een overzicht van jeugdinterventies die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn erkend. Het betreft interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Overzicht NCJ

Interventie database Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven zijn leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn te vinden. Dit betreft zowel interventies die erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies als overige interventies.

Interventiedatabase

 

Movisie databank effectieve sociale interventies.
Databank met interventies die vaak worden toegepast in de sociale sector. Met informatie over de effectiviteit. Doel is het uitwisselen en verbeteren van interventies, zodat professionals goed zijn toegerust in hun dagelijks werk.

Movisie Databank

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt of gedragsinterventies effectief leiden tot een lagere recidive. Na een positief oordeel kan die gedragsinterventie worden opgelegd aan daders.

www.erkenningscommissie.nl

NISB Projectbank Sport en Bewegen
De projectenbank geeft een overzicht van (innovatieve) projecten op het terrein van sport- en bewegen.

www.projectenbanksportenbewegen.nl

Huiselijkgeweld.nl
De databank Effectieve interventies huiselijk geweld brengt methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

Databank Effectieve Interventies

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
In de database Aanpakken jeugdgroepen zijn lokale aanpakken voor jeugdgroepen opgenomen.

Database Aanpakken jeugdgroepen

Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV)
De afgelopen jaren verzamelde het CCV interventies die wijken leefbaarder en veiliger kunnen maken.

Wijkinterventies