Wat wil je worden als je 14 bent ????

Ja, wat weet je als je 14 bent? Wie wordt er tegenwoordig niet geboren met een computerspelletje in de kleine handjes? Naar verwachting bewandelt iedereen een andere weg. Je hebt een goede en een slechte weg maar de keuze is niet altijd even makkelijk.
Ons inziens is dat de taak van de oudere generatie om hierbij de keuze zo nodig een handje te helpen.
Snuffelstage
Een snuffelstage kan jongeren helpen een meer onderbouwde keuze te maken ten aanzien van de te volgen weg.
In de Sleutelwerkplaats (SWP)/garagebedrijf Huijgen hebben diverse jongeren gesnuffeld aan het autovak. Opvallend is, dat de eerder gekozen richting, te weten ICT, goed was.
Gaandeweg de snuffelstage zijn enkele jongeren er achter gekomen dat er in de auto’s ook veel computertechnologie geïntegreerd is. Een goed voorbeeld hiervan Jeroen Blijenburg, die zich kan vinden in dit verhaal. Jeroen heeft 2 snuffelstages doorlopen, deze hebben hem volgens eigen zeggen geholpen bij de besluitvorming over zijn te volgen weg.
Aan de hand van het voorbeeld van Jeroen willen wij het nut en zeker het belang van snuffelstages benadrukken. De Sleutelwerkplaats kan bij het organiseren en uitvoeren van snuffelstages een belangrijke bijdrage leveren. Wij zijn ons bewust van het feit dat het organiseren en uitvoeren van vakinhoudelijk goed onderbouwde snuffelstages een vaak onderschatte tijdsinvestering kost. In het hedendaagse bedrijfsleven is hier niet altijd voldoende tijd voor.
Investeren in de toekomst
Ons inziens is het toch uitermate belangrijk om hier de nodige tijd voor vrij te maken.
Het is immers een investering in de toekomst van zowel de jongeren als het bedrijfsleven.
Laten we wel wezen de jeugd moet het gaan doen en het bedrijfsleven moet daar nu een steentje aan bijdragen om er in de toekomst tezamen beter van te worden.
Het bedrijfsleven biedt de mogelijkheden en de jeugd heeft een toekomst!