Lounge bus

Rijdende woonkamer zoekt jongeren op

In de Sleutelwerkplaats aan de Koedood is de afgelopen weken hard gewerkt aan de verbouw van een oude winkelwagen tot mobiele huiskamer. Deze loungebus, zoals het jongerenwerk van stichting Alle-r-hande de rijdende ontmoetingsplek noemt, gaat op toernee langs de verschillende hangplekken van Barendrecht. Jongeren zijn er dan welkom om te ‘chillen’.

De loungebus is vooral voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar. De komst van de bus werd al aangekondigd in de notitie ‘Ruimte voor jongeren’ van de gemeente Barendrecht. In die notitie staat, dat Barendrecht meer plekken nodig heeft waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Met de loungebus hopen de jongerenwerkers het contact met de jongeren te verbeteren. Omdat hangplekken die spontaan ontstaan af en toe van locatie veranderen, kan de loungebus zich hieraan makkelijk aanpassen. Ook biedt de bus een oplossing voor wijken waar het niet zo makkelijk is een vaste hangplek te creëren.

Op woensdag 22 oktober arriveerde de winkelwagen in de Sleutelwerkplaats. Als eerste werden alle schappen uit de vroegere mobiele supermarkt gesloopt. Vervolgens zijn lange banken geconstrueerd om zoveel mogelijk jongeren in de loungebus te kunnen verwelkomen.

De Sleutelwerkplaats

Het karwei wordt uitgevoerd in de Sleutelwerkplaats, naast het autobedrijf van Jos Huijgen aan de Koedood. In de werkplaats vinden verschillende activiteiten plaats. Het Albeda College verzorgt er lessen autotechniek, er worden reïntegratietrajecten uitgevoerd, en er zijn activiteiten voor jongeren. De doorstroming van ongeschoolde of werkloze jongeren naar een opleiding kent door de samenwerking tussen verschillende partijen een lage drempel.

Jos Huijgen (42) is erg enthousiast over de Sleutelwerkplaats naast zijn bedrijf. Hij steekt er veel energie in. Zijn beloning is, dat de jongeren opbloeien en zichzelf ontwikkelen. Naast leerlingen van het Albeda College zijn ook zogenaamde hang-jongeren actief in de werkplaats. Ze sleutelen aan auto’s, repareren plaatwerk en zijn nu dus ook bezig met de loungebus. Voor de exploitatie van de Sleutelwerkplaats krijgt Huijgen subsidie. Verder hebben enkele bedrijven in natura bijgedragen aan het project.

Huijgen maakt er ook een gewoonte van om zijn ‘pupillen’ beter te leren kennen. Iedere jongere heeft zijn eigen verhaal, dat gehoord moet worden, vindt Huijgen. Als voorbeeld noemt hij een jongen uit Afrika, die naar Nederland vluchtte voor oorlogsgeweld in zijn land. Dat geweld kostte het leven van zijn beide ouders. Hij heeft geen enkel familielid meer, en staat er in Nederland helemaal alleen voor.

 

Huijgen is verwonderd over de veerkracht en het enthousiasme waarmee de jongen iets wil maken van zijn leven. Zulke jongeren, die eerst een uitzichtloze toekomst leken te hebben, helpt Huijgen graag op weg.

Bron: DE SCHAKEL HET MAGAZINE